Paleta Textil logo

Podaci o trgovcu

Naziv: PALETA TEXTIL DOO

Adresa: Maršala Tita 12, 26210 Kovačica, Srbija

Delatnost: DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge

Šifra delatnosti: 1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

Matični broj: 08029130

Poreski broj: 100872544

Web adresa: www.paletatextil.com

Kontakt telefon: +38163665676

E-mail adresa: doopaleta@gmail.com